มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.94 MB
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB