เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
โรงเรียนที่ดี
โพสโดย
Scappy
<p align="left" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(58, 58, 58); font-family: Sarabun, sans-serif; font-size: 18px;">
<span style="font-size:10px;"><span style="box-sizing: inherit; font-family: Tahoma;"><span style="box-sizing: inherit; color: rgb(0, 0, 255);"><b style="box-sizing: inherit;">โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ 4 ส่วน </b></span>ได้แก่</span></span></p>
<p align="left" dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(58, 58, 58); font-family: Sarabun, sans-serif; font-size: 18px;">
<span style="font-size:10px;"><wbr style="box-sizing: inherit;" /><span style="box-sizing: inherit; font-family: Tahoma;"><b style="box-sizing: inherit;">1) มีโรงเรียนประจำตำบล </b></span></span></p>
<p align="left" dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(58, 58, 58); font-family: Sarabun, sans-serif; font-size: 18px;">
<span style="font-size:10px;"><wbr style="box-sizing: inherit;" /><span style="box-sizing: inherit; font-family: Tahoma;"><b style="box-sizing: inherit;">2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา</b></span></span></p>
<p align="left" dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(58, 58, 58); font-family: Sarabun, sans-serif; font-size: 18px;">
<span style="font-size:10px;"><wbr style="box-sizing: inherit;" /><span style="box-sizing: inherit; font-family: Tahoma;"><b style="box-sizing: inherit;">3) นักเรียนทุกคนในตำบล </b></span></span></p>
<p align="left" dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(58, 58, 58); font-family: Sarabun, sans-serif; font-size: 18px;">
<span style="font-size:10px;"><wbr style="box-sizing: inherit;" /><span style="box-sizing: inherit; font-family: Tahoma;"><b style="box-sizing: inherit;">4) นักเรียนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ และพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย</b> </span></span></p>
<div>
สนใจอ่านต่อได้ที่ <a href="https://www.tetsabanwatsai.ac.th/">โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์</a></div>
<div>
อ่านสาระเพิ่มเติ่มได้ที่ <a href="https://www.tetsabanwatsai.ac.th/ufabet/">กิจกรรม</a></div>
โพสโดย : Scappy
IP : 49.49.234.173
โพสเมื่อวันที่ : 07 ต.ค. 2563,01:16 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: