ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลสัมฤทธิ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 107
แบบฟอร์มธุรการชั้นประถมศึกษา ปี 61
ธุรการชั้นปี 61 ไฟล์ซิป RAR Archive ขนาดไฟล์ 656.19 KB 144
ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333.5 KB 113
แบบบันทึกอ่านคิดวิเคราห์เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 456 KB 109
แบบบันทึกคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 714.5 KB 70
บัญชีเรียกชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 552 KB 83
แบบ ปร.ซ่อมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26
ปร.4-5-6 ซ่อมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 และงบหน้าครุภัณฑ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214 KB 205
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาตร์
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 92
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียนป1-ป6ภาคเรียนที่1ปี2561
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 96
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159 KB 70
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163 KB 85
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.5 KB 71
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 201 KB 77
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 91
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี 2561 ชั้น ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 103
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160 KB 96
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160 KB 79
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161 KB 81
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206 KB 70
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 79
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221 KB 91
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 50
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 36
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี 2561 ชั้น ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 47
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 46
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 154.5 KB 45
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 49
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 46
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 57
แบบฟอร์มธุรการชั้นประถมศึกษา ปี 61แก้ไขเพิ่มนักเรียน 40 คน
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์สิ้นปีแก้ไขเพิ่มนักเรียน 40 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 181.5 KB 46
ปพ5ประถมแก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 346 KB 41
บัญชีเรียกชื่อแก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 637.5 KB 43
แบบบับทึกคะแนนคุณลักษณะแก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 798 KB 35
แบบบันทึกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์แก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 521 KB 37
แบบบันทึกอ่านเขียน ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 10
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 10
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 9
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155 KB 12
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 12
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 9
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 มกราคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 11