ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 440
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 352
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการแบบไฟล์เดียว Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 426
8ส่วนที่ 5 การบริหารสู่ความสำเร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 965.5 KB 479
7ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการประถมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 257
6ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการอนุบาลปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 953.26 KB 276
5ส่วนที่ 4 ชื่อโครงการปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 884.64 KB 266
4ส่วนที่ 3 ชื่อแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 875.25 KB 243
3ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 971.5 KB 219
2ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 212
1ปกและสารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 933.95 KB 277
sar ปี 2561 แก้ไขตามคำแนะนำของเขตฯ เมือ เม.ย.62 เพื่อรองรับการประเมิน
sar 2561 ประถม (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 380
sar 2561 ปฐมวัย (แก้ไข เม.ย.62) Word Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 366
ธุรการชั้น ปีการศึกษา 2563
ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348 KB 58
บัญชีเรียกชื่อปี 63(โควิด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 786.5 KB 100
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2563)ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.5 KB 71
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 60
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.5 KB 61
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.5 KB 56
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 56
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 57