ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลสัมฤทธิ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 76
แบบฟอร์มธุรการชั้นประถมศึกษา ปี 61
ธุรการชั้นปี 61 ไฟล์ซิป RAR Archive ขนาดไฟล์ 656.19 KB 107
ปพ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333.5 KB 86
แบบบันทึกอ่านคิดวิเคราห์เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 456 KB 87
แบบบันทึกคุณลักษณะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 714.5 KB 49
บัญชีเรียกชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 552 KB 57
แบบ ปร.ซ่อมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26
ปร.4-5-6 ซ่อมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 และงบหน้าครุภัณฑ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214 KB 182
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาตร์
คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 76
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียนป1-ป6ภาคเรียนที่1ปี2561
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 73
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159 KB 52
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163 KB 68
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.5 KB 53
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 201 KB 54
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 74
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี 2561 ชั้น ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 82
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160 KB 78
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160 KB 60
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161 KB 64
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206 KB 55
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 61
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221 KB 74
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(แก้ไขได้) Word Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 22
มาตรฐานโรงเรียนบ้านตาขุน ปี 2561(อ่านอย่างเดียว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 20
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561
แบบรายงานผลอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี 2561 ชั้น ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 24
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.6ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 24
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.5ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156 KB 23
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.4ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 154.5 KB 23
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.3ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 27
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.2ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 24
แบบบันทึกคะแนนอ่านเขียน ป.1ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน) ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 31
แบบฟอร์มธุรการชั้นประถมศึกษา ปี 61แก้ไขเพิ่มนักเรียน 40 คน
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์สิ้นปีแก้ไขเพิ่มนักเรียน 40 คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 181.5 KB 17
ปพ5ประถมแก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 346 KB 17
บัญชีเรียกชื่อแก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 637.5 KB 20
แบบบับทึกคะแนนคุณลักษณะแก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 798 KB 16
แบบบันทึกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์แก้ไขเพิ่มนักเรียน40คน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 521 KB 16